หัวข้อข่าว : เพชรแท้ดูยังไง  (อ่านแล้ว 782)

เพชรแท้ดูยังไงเบื้องต้น

การแยกเพชรแท้ หรือเพชร (ธรรมชาติ) ออกจากเพชรเก๊, เพชรเลียนแบบ (Simulant) หรือ เพชรสังเคราะห์ (Synthetic diamond) ทำไ้ด้ดังนี้ครับ

  1. ถามหาใบเซอร์ (Certificate) หรือ Diamond Report จากสถาบันอัญมณีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น GIA, HRD, IGI, AGS, EGL หรือของเมืองไทยเช่น AIGS, GIT
  2. ทดสอบการมองทะลุ (Look through) เนื่องจากเพชรมีค่าการหักเหแสง (Refrective Index) ที่สูงมาก เมื่อเราวางคว่ำเพชรไว้บนกระดาษที่มีตัวหนังสือ เราจะไม่สามารถมองทะลุเห็นตัวหนังสือได้ครับ และสามารถทดสอบการหักเหคู่หรือที่เรียกว่า Doubling โดยดูจากหน้าเพชร ที่เหลี่ยม star ถ้าเห็นเหมือนมีเส้นซ้อนอีกเส้น ไม่ใช่เพชรแน่ครับ อาจเป็นเพชรโมอีส ซึ่งเป็นอัญมณีที่มีสมบัติทางแสงเป็นหักเหคู่ ขณะที่เพชรแท้ จะเป็นหักเหเดี่ยวครับ
  3. ทดสอบการสะท้อนแสง เพชรแท้มีค่าการกระจายแสงที่สูง และมักสะท้อนแสงสีเทา ปนสีรุ้งเล็กน้อย ถ้าสะท้อนแสงสีรุ้งชัดเจน สงสัยไว้ก่อนครับว่าเป็นเพชรปลอม เรายังสามารถสังเกต ความวาว (luster) ของเพชรได้ด้วยครับ เพชรแท้มีความวาวแบบโลหะ (Adamantine) หากเพชรเม็ดนั้นๆดูด้านไม่แวววาวเท่าที่ควรน่าจะเป็นเพชรปลอมครับ
  4. ใช้เครื่องตรวจเพชร เครื่องตรวจเพชรรุ่นใหม่ๆสามารถตรวจสอบการนำความร้อนและค่าดัชนีหักเหได้ สามารถแยกเพชรแท้จากเพชรเลียนแบบได้ แต่ไม่สามารถแยกเพชรแท้กับเพชรสังเคราะห์นะครับ
  5. ทดสอบด้วยแสง UV เหมือนที่พนักงานแบงค์ใช้ส่องลายน้ำในแบงค์น่ะครับ เพชรแท้ เพชรธรรมชาติส่วนใหญ่จะเรืองแสงสีฟ้า ถ้าเพชรเรืองแสงสีฟ้า มั่นใจได้ระดับนึงครับว่าเป็นเพชรแท้
  6. ลองใส่เพชรลงในน้ำ เพชรแท้มีค่าความถ่วงจำเพาะที่สูง จะจมน้ำครับ ส่วนเพชรเลียนแบบบางประเภทจะลอย
  7. ทดสอบ หมอก หรือที่เรียกว่า foggy test ลองอ้าปาก และนำเพชรเข้าไปข้างใน หายใจใส่ ถ้าเพชรเป็นฝ้านานกว่า 2-3 วินาที เพชรเม็ดนั้นๆ ไม่ใช่เพชรแท้แน่นอนครับ ^^

รับซื้อเพชร

 Posted by: admin ( 2016-01-17 09:13:04 )