หัวข้อข่าว : ตารางราคาเพชร RAPAPORT   (อ่านแล้ว 721)

ตารางราคา RAPAPORT 

ราคาเพชร Rapaport คือราคาตารางราคาเพชรที่ร้านค้าหรือลูกค้าจะใช้อ้างอิงในการซื้อขายเพชรทั่วโลกโดยจะออก ทุกเดือนเป็นราคาหน่วยดอลล่าร์สหรัฐต่อกะรัตซึ่งหลังจากที่ร้านค้าหรือลูกค้าทราบคุณสมบัติ 4Cs ของเพชรที่ต้องการก็สามารถอ้างอิงจากราคาของ Rapaport ได้ซึ่งราคา Rapaport นั้นจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมส่วนลด ทั้งนี้เพชรแต่ละทรงหรือแต่ละขนาดสามารถให้ส่วนลดได้ไม่เท่ากันบางทรงหรือบางขนาดอาจจะไม่มีส่วนลดเลยก็ได้

ราคา Rapaport นั้นเป็นราคากลางแต่จากรายละเอียดอื่นๆของเพชร เช่น ความสมบูรณ์ของการเจียระไน, สัดส่วน หรือสารเรืองแสง (Fluorescence) อาจจะส่งผลต่อส่วนลด หรือราคาที่แตกต่างกันด้วย

 

รับซื้อเพชรPosted by: admin ( 2016-01-17 09:19:07 )